CÔNG CỤ & TÀI LIỆU HỖ TRỢ

HỖ TRỢ NGHIỆP VỤ
Cục ĐTNĐ:   Tổ CNTT - 0946.110.582 - 0439.424.750
  Email: cntt.viwa@gmail.com
Cảng vụ 1:   Mr.Đào Duy Luật - 0904.328.639
  Email: daoduyluat@gmail.com
Cảng vụ 2:   Mr.Vũ Tuấn Phát - 0904.473.636
  Email: cntt-qldl@cangvu2.gov.vn
Cảng vụ 3:   Mr.Nguyễn Đình Luyện - 0912.720.551
  Email: nguyendinhluyen2906@gmail.com
Cảng vụ 4:   Mr.Mạc Kỉnh hiếu - 0913.824.273
  Email: admin@pa4.gov.vn

Bản quyền thuộc công ty STC - Đơn vị phối hợp phát triển Công ty cổ phần SoftNet
Phiên bản 1.0.0.1 - Hệ thống chạy ổn định trên trình duyệt Chrome, Firefox.